Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka), więcej...w celach statystycznych, badania potrzeb Użytkowników i Usługobiorców oraz doboru reklam odpowiednio do ich preferencji. Nie powoduje to żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników lub Usługobiorców i zainstalowanym w nich oprogramowaniu. Każdy z Użytkowników lub Usługobiorców może wyrazić zgodę na używanie przez nas plików cookies, ma też możliwość określenia przez siebie warunków przechowywania tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż serwis www.pracaokej.pl kończy swoją działalność. Następstwem tej decyzji jest wyłączenie opcji dodawania nowych ogłoszeń z dniem 26.03.2021 r.
Do momentu wygaśnięcia ważności opublikowanych ogłoszeń strona www.pracaokej.pl pozostanie widoczna oraz będzie nadal spełniała funkcję pośrednictwa w przekazywaniu zgłoszeń Kandydatów.

Powrót

Nabór na stanowisko

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

 

1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko.

 

2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

3. Wynagrodzenie: 1400zł

 

4. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 

5. Określenie wymagań:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) umiejętność obsługi kadrowo-płacowej,

5) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

6) posiadanie umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, BESTIA, FK, PŁATNIK.

7) znajomość zintegrowanych systemów informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

8) wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne lub administracyjne uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi.

 

6. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie księgowości Placówki zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej.

2. Obsługa kadrowa jednostki.

 

7. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat taką posiada.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w terminie do 30.03.2021r. w godzinach od 12:00 do 20:00.

Aplikuj Teraz
Aplikujesz do:
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji
Miejsce pracy:
Polska / Podkarpackie: Dubiecko
Stanowisko:
Specjalista ds Księgowo-Kadrowych

aplikujesz bez rejestracji konta

Aby kontynować proces rekrutacji wprowadź dane niezbędne pracodawcy celem realizacji procesu

ZOBACZ DLACZEGO WARTO

Jako kandydat otrzymasz:

prostą i intuicyjną obsługę Twojego konta

darmowy kreator, dzięki któremu stworzysz profesjonalne CV

panel historii złożonych aplikacji

ZAŁĄCZ CV Z DYSKU *
ZAŁĄCZ LIST MOTYWACYJNY
ZAŁĄCZ INNE
np. referencje, certyfikaty, kursy, szkolenia
TEMAT WIADOMOŚCI
TREŚĆ WIADOMOŚCI
regulamin


* - pola wymagane


PORADNIKI
ZOBACZ WSZYSTKIE PORADNIKI     
Next-Jobs24 || Praca w Polsce || Jooble || Praca w Anglii
Copyright © 2015 eLPeDe s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach pracaOKej.pl jest zabronione.