Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka), więcej...w celach statystycznych, badania potrzeb Użytkowników i Usługobiorców oraz doboru reklam odpowiednio do ich preferencji. Nie powoduje to żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników lub Usługobiorców i zainstalowanym w nich oprogramowaniu. Każdy z Użytkowników lub Usługobiorców może wyrazić zgodę na używanie przez nas plików cookies, ma też możliwość określenia przez siebie warunków przechowywania tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż serwis www.pracaokej.pl kończy swoją działalność. Następstwem tej decyzji jest wyłączenie opcji dodawania nowych ogłoszeń z dniem 26.03.2021 r.
Do momentu wygaśnięcia ważności opublikowanych ogłoszeń strona www.pracaokej.pl pozostanie widoczna oraz będzie nadal spełniała funkcję pośrednictwa w przekazywaniu zgłoszeń Kandydatów.

Powrót

Nabór na stanowisko

Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

  1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko.

 

  1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

  1. Wynagrodzenie: 1400zł

 

  1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 

  1. Określenie wymagań:

1) kandydat posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,

3) nie były skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5) posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)

5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w terminie do 30.03.2021r. w godzinach od 12:00 do 20:00.

Aplikuj Teraz
Aplikujesz do:
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji
Miejsce pracy:
Polska / Podkarpackie: Dubiecko
Stanowisko:
Wychowawca

aplikujesz bez rejestracji konta

Aby kontynować proces rekrutacji wprowadź dane niezbędne pracodawcy celem realizacji procesu

ZOBACZ DLACZEGO WARTO

Jako kandydat otrzymasz:

prostą i intuicyjną obsługę Twojego konta

darmowy kreator, dzięki któremu stworzysz profesjonalne CV

panel historii złożonych aplikacji

ZAŁĄCZ CV Z DYSKU *
ZAŁĄCZ LIST MOTYWACYJNY
ZAŁĄCZ INNE
np. referencje, certyfikaty, kursy, szkolenia
TEMAT WIADOMOŚCI
TREŚĆ WIADOMOŚCI
regulamin


* - pola wymagane


PORADNIKI
ZOBACZ WSZYSTKIE PORADNIKI     
Next-Jobs24 || Praca w Polsce || Jooble || Praca w Anglii
Copyright © 2015 eLPeDe s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach pracaOKej.pl jest zabronione.